Smluvní pojišťovny

Smlouvy uzavřeny s těmito pojišťovnami :

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna

209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna