AMBULANCE V PROVOZU

dne 25.11.2021 z provozních důvodů zrušena ambulance ve Valašských Kloboukách
přídána ambulance  na pátek 22.10.2021 a 19.11.2021 mezi 7-14 hod. - objednávání telefonicky 577042140 (volejte pouze ve čtvrtek)

 

Režimová opatření:
- nošení  roušky
- desinfekce
- dostatečná vzdálenost mezi pacienty
Dospělí pacienti budou objednávání na určitý čas, něměli by se hromadit v čekárně či v ambulanci. 
U vyšetření kyčelních kloubů, není možno objednat na určitý čas, ale bude prováděno na konci ambulance ve čtvrtek mezi 14-15 hod. Neměli by se dostat do kontaktu s dospělými pacienty.
Každý se musí chránit, jak to jde nejvíce, nicméně nesmíme přestat žít. 

Prosím pacienty s aktivními infekčními potižemi, aby vyšetření odložili.
Případně se emailem domluvili na možnostech léčby.
MUDr. Rudolf Uhlář

 

 

O mnie

Wykształcenie

1994–2001 Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Medycyny - Medycyna Ogólna
30.4.2004 Prawo wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie ORTOPEDII
9/2004 Kurs ultrasonografii w dziedzinie ortopedii - IPVZ Praga - Bulovka
12/2005 Kurs ultrasonografii tkanek miękkich (doc. MUDr. Luboš Hrazdíra) IPVZ Brno
10.7.2006 Licencja lekarska w dziedzinie ORTOPEDII, wydana przez Czeską Izbę Lekarską
3/2007 Praktyka - Ortopedia pediatryczna (doc.MUDr.  Jiří Chomiak, MD) IPVZ Praha-Bulovka
28.10.2007 Kurs diagnostyki osteoporozy z certyfikatem SMOS
3.6.2008 Tytuł specjalisty w dziedzinie ORTOPEDII, przyznany przez czeskie Ministerstwo Zdrowia
7.4.-9.4.2010 Podstawowy kurs AO
6.4.-8.4.2011 Kurs zaawansowany AO
1.6.-30.6.2011 Praktyka - Ortopedia pediatryczna (prof.MUDr. Jan Poul, MD) KDCHOT Brno
14.12.2012 Licencja na wykonywanie zawodu głównego lekarza w dziedzinie ORTOPEDII
11/16 – 4/17 Certyfikowany kurs PODIATRII
19.12.2017 Prawo wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie PROTETYKI ORTOPEDYCZNEJ
3/2018 Kurs Kineziotaping  I. , II - EduSpa College
11/2018 Kurs Hirudoterapie
14.6.2019 Ukończył edukację Homeopatia kliniczna w CEDH
(Centre D´Enseigment Dévoloppment De L´Homéopatie)