O mnie

Wykształcenie

1994–2001 Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Medycyny - Medycyna Ogólna
30.4.2004 Prawo wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie ORTOPEDII
9/2004 Kurs ultrasonografii w dziedzinie ortopedii - IPVZ Praga - Bulovka
12/2005 Kurs ultrasonografii tkanek miękkich (doc. MUDr. Luboš Hrazdíra) IPVZ Brno
10.7.2006 Licencja lekarska w dziedzinie ORTOPEDII, wydana przez Czeską Izbę Lekarską
3/2007 Praktyka - Ortopedia pediatryczna (doc.MUDr.  Jiří Chomiak, MD) IPVZ Praha-Bulovka
28.10.2007 Kurs diagnostyki osteoporozy z certyfikatem SMOS
3.6.2008 Tytuł specjalisty w dziedzinie ORTOPEDII, przyznany przez czeskie Ministerstwo Zdrowia
7.4.-9.4.2010 Podstawowy kurs AO
6.4.-8.4.2011 Kurs zaawansowany AO
1.6.-30.6.2011 Praktyka - Ortopedia pediatryczna (prof.MUDr. Jan Poul, MD) KDCHOT Brno
14.12.2012 Licencja na wykonywanie zawodu głównego lekarza w dziedzinie ORTOPEDII
11/16 – 4/17 Certyfikowany kurs PODIATRII
19.12.2017 Prawo wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie PROTETYKI ORTOPEDYCZNEJ
3/2018 Kurs Kineziotaping  I. , II - EduSpa College
11/2018 Kurs Hirudoterapie
14.6.2019 Ukończył edukację Homeopatia kliniczna w CEDH
(Centre D´Enseigment Dévoloppment De L´Homéopatie)