Trombóza hlubokých žil

(flebotrombóza)

Vznik trombu v hlubokých žilách provázený různým stupněm zánětlivé reakce, její nejzávažnější komplikací je PLICNÍ EMBOLIE.

Patogeneze:

 • poškození žilní stěny (endotelu)
 • aktivace koagulačního systému
 • zpomalení krevního toku v žilách

Rizikové faktory:

 • velké chir. výkony (TP, traum. Výkony), úrazy, poranění
 • dlouhodobé upoutání na lůžko
 • maligní tumory (meta – „trombus“)
 • cestovní trombózy (letadlo, autobus)
 • genetické faktory

Klinický obraz:

 • nejčastěji se žilní trombóza vyskytuje na DKK
 • Otok končetiny (měří se v různých místech ve srovnání s druhou stranou)

Diagnóza:

 • sonografie žil DK – duplexní sono – 100% specifita

Terapie:

 1. v prvních dnech klid na lůžku
 2. heparin, nízkomolekulární heparin poté Warfarinizace
 3. trombolytika - streptokináza, urokináza
 4. zavedení filtru do venacava - trombektomie provést operaci co nejdříve

Tromboflebitida (zánět a trombóza povrchových žil) - postižené místo je zarudlé, na pohmat bolestivé, sleduje průběh žíly, pohmatově zatvrdlé místo - zatvrdnutí vydrží dlouho, končetina neotéká

Th: komprese, mobilizace, antirevmatika, ATB při teplotách

Primární varixy (vinuté, vakovitě rozšířené žíly, postihující nejčastěji DKK) - vrozená méněcenost žilní stěny, vede k insuficienci chlopní žil DKK

Chronická žilní insuficience (chron. žilníonemoc jako následek žilní trombózy nebo rozsáhlých varixů, charakterizované trofickými změnami kůže, otok bércovým vředem)