AMBULANCE V PROVOZU


 

Režimová opatření:
- nošení  roušky
- desinfekce
- dostatečná vzdálenost mezi pacienty
Dospělí pacienti budou objednávání na určitý čas, něměli by se hromadit v čekárně či v ambulanci. 
U vyšetření kyčelních kloubů, není možno objednat na určitý čas, ale bude prováděno na konci ambulance ve čtvrtek mezi 14-15 hod. Neměli by se dostat do kontaktu s dospělými pacienty.
Každý se musí chránit, jak to jde nejvíce, nicméně nesmíme přestat žít. 

Prosím pacienty s aktivními infekčními potižemi, aby vyšetření odložili.
Případně se emailem domluvili na možnostech léčby.
MUDr. Rudolf Uhlář

 

 

O mně

Vzdělání

1994–2001 Univerzita Palackého Olomouc, LF - obor všeobecné lékařství
30.4.2004 Atestace v oboru ORTOPEDIE
9/2004 Sonografický kurz v ortopedii - IPVZ Praha - Bulovka
12/2005 Sonografický kurz měkkých tkání (doc. MUDr. Luboš Hrazdíra) IPVZ Brno
10.7.2006 Licence ČLK pro obor ORTOPEDIE 
3/2007 Odborná stáž - Dětská ortopedie (doc. MUDr. Jiří Chomiak) IPVZ Praha-Bulovka
28.10.2007 Diagnostický osteoporotický kurz s certifikátem SMOS
3.6.2008 Specializovaná způsobilost v oboru ORTOPEDIE - udělena ministerstvem zdravotnictví
7.4.-9.4.2010 Základní AO kurz
6.4.-8.4.2011 AO kurz pro pokročilé
1.6.-30.6.2011 Odborná stáž - Dětská ortopedie (prof. MUDr. Jan Poul) KDCHOT Brno
14.12.2012 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře oboru ORTOPEDIE
11/16 – 4/17 Certifikovaný kurz PODIATRIE
19.12.2017 Atestace v oboru ORTOPEDICKÁ PROTETIKA
3/2018 Kurz Kineziotaping  I. , II - EduSpa College
11/2018 Kurz Hirudoterapie
14.6.2019 ukončené vzdělání Klinické Homeopatie na CEDH
(Centre D´Enseigment Dévoloppment De L´Homéopatie)